Bulgarian

Мега ЯКО!

Страхотно преживяване, излитаме и кацаме, от и във водата. Издигаме се до 300 и над 1000 метра над водата! 

Гледката над яз.Батак и заобикалящите го Родопи, е впечетляваща!

ПОДХОДЯЩО за ТИМБИЛДИНГ.

Забележка:

1. Максимално тегло на пасажера - 102 кг.

2. Осигурено оборудване (Каска, слушалки, спасителна жилетка и др.)

3. Лица под 14-годишна възраст не се допускат в самолета.

4. Лицата на възраст между 14 и 18 години могат да летят само в присъствието на един от родителите си и след като родителят е подписал декларация за съгласие.

5. Лица под въздействие на алкохол, наркотици и други успокоителни вещества не се допускат във въздухоплавателното средство.

6. Лицата със здравословни състояния трябва да се консултират с лекуващия си лекар преди да резервират полет или да закупят ваучер.

7. Декларация за освобождаване от отговорност:  

Д е к л а р и р а м :

1.             Участието ми в организираните от “Аватар Екстрим Спорт ЕООД” инициативи е доброволно;

2.             Запознат/а съм с рисковете при практикуване на екстремни спортове и с възможността да се получат различни степени на травми, наранявания, дори смътр;

3.             Психически и физически съм напълно здрав/а и нося пълната отговорност за своите действия;

4.             Не съм употребил/а алкохол или други наркотични и/или упойващи вещества;

5.             Направен ми е пълен инструктаж, с който се задължавам да се съобразявам и да съблюдавам стриктно, както и да спазвам мерките за безопасност и сигурност;

6.             Поемам отговорност за участието ми в това екстремно преживяване, като в случай на инцидент или здравословен проблем възникнал по време на или след мероприятието, декларирам, че няма да търся отговорност от Фирмата организатор – “Аватар Екстрим Спорт ЕООД”

7.             Не възразявам “Аватар Екстрим Спорт ЕООД” да прави, използва и предоставя за използване с рекламна цел снимки и видео материали от участието ми в мероприятието, както и да съхранява и използва за свои административни нужди личните ми данни;

8.             В случай, че след екипирането и инструктажа се откажа, губя таксата.

Известна ми е наказателната отговорност за даване на неверни данни и затаяване на истината!